trụ nước chữa cháy

Chi tiết sau:

  • Trụ cứu hỏa 3 họng: 1 họng D50, 2 họng D65.
  • Trụ cứu hỏa 2 họng D65, hình chữ V.
  • Họng tiếp nước 2 cửa.
Đăng Ký Tư Vấn Hỗ trợ 24/7
Tư vấn trụ nước chữa cháy
trụ nước chữa cháy
trụ nước chữa cháy
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn!