HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Hiển thị tất cả 45 kết quả

Quy trình hoạt động của hệ thống báo cháy, là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra, bao gồm: