Dây thang thoát hiểm hạ chậm Hàn Quốc

Liên hệ

Dây thang thoát hiểm hạ chậm Hàn Quốc BIMATIC DIVECE hãng GSC
Dây thang hạ chậm tốt nhất tại Việt Nam hiện nay
Giấy tờ COCQ đầy đủ, có hưỡng dẫn lắp đặt sử dụng đầy đủ.
Giao hàng và lắp đặt test thử tại nhà( chi phí thấp).

Danh mục: