Bản vẽ thiết kế Phòng cháy chữa cháy và các quy định

Yêu cầu về bản vẽ Phòng cháy

Tư vấn hướng dẫn thiết kế phòng cháy chữa cháy (thiết kế PCCC)

Bản vẽ phòng cháy chữa cháy là bản vẽ kỹ thuật, thể hiện các hạng mục công trình liên quan đến phòng cháy chữa cháy, nhằm giúp cho người đọc bản vẽ có thể có cái nhìn tổng quát về hệ thống phòng cháy chữa cháy trong công trình. Bản vẽ Phòng cháy chữa cháy cũng là hồ sơ quan trọng để thực hiện thẩm duyệt và thi công công trình Phòng cháy chữa cháy.

Thiết kế Phòng cháy chữa cháy
Thiết kế Phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy Bảo An là đại diện cung cấp dịch vụ thiết kế phòng cháy chữa cháy. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đã được tin tưởng thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho nhiều nhà và công trình lớn nhỏ khác nhau.

Thiết kế phòng cháy chữa cháy là công việc tính toán, lựa chọn, sắp xếp các hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho phù hợp nhất với nhà và công trình. Nhằm vừa đủ khả năng đảm bảo an toàn về phòng cháy và có thể hỗ trợ công tác chữa cháy kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Thiết kế phòng cháy chữa cháy cần đảm bảo những yêu cầu gì?

Thiết kế phòng cháy chữa cháy trước hết phải đảm bảo khả năng làm việc, tính năng sử dụng của các thiết bị phù hợp với công trình. Ví dụ: cần lắp đặt hệ thống chữa cháy khí trong các phòng hồ sơ quan trọng. Không lắm đặt đầu báo cháy khói ở những nơi thường có bụi, khói.

Yêu cầu về bản vẽ Phòng cháy
Yêu cầu về bản vẽ Phòng cháy

Thiết kế phòng cháy chữa cháy phải đảm bảo tiết kiệm, giá thành hợp lý. Việc lắp đặt hệ thống phòng cháy sao cho vừa đảm bảo và tối ưu hóa. Với các tư vấn tận tình của các kỹ sư Phòng cháy chữa cháy của chúng tôi. Quý khách sẽ tìm ra giải pháp lắp đặt vừa đúng quy định, vừa tiết kiệm nhất.

Thiết kế phòng cháy chữa cháy phải chính xác, đúng quy định. Nhiều công trình lớn hoặc đặc biệt phải đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Để lắp đặt đúng theo các yêu cầu đấy, những người thiết kế Phòng cháy chữa cháy phải nắm rõ các quy định pháp luật về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Các quy định, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC
Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC

Quy định Pháp luật về thiết kế phòng cháy chữa cháy, xem thêm điều 13 và điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định trong Luật Phòng cháy chữa cháy  và Luật Phòng cháy chữa cháy bổ sung.

[expander_maker id=”3″]

Điều 13. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

Khi lập dự án và thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các nội dung sau:

1. Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.

2. Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác.

3. Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư phải bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phương tiện cứu người phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn.

5. Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy.

6. Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải bảo đảm số lượng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

7. Trong dự án và thiết kế phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

Điều 15. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

1. Thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư và thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình, (sau đây gọi chung là dự án, công trình), phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải thuộc mọi nguồn vốn đầu tư phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. Việc lập dự án, thiết kế công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy phải do đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện.

2. Đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

a) Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng.

b) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải.

3. Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo, cụ thể như sau:

a) Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

– Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;

– Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định này.

b) Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

– Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

– Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

– Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định này.

c) Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

– Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

– Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

– Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định này.

d) Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền, kèm theo);

– Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

– Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

đ) Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

– Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;

– Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

– Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

4. Trình tự thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

a) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình.

Đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1: 500 của dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, công trình, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

b) Công trình có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại các Mục 14, 16 và 20 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành thiết kế công trình.

c) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

5. Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

a) Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc.

b) Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc.

c) Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

d) Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

đ) Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: Không quá 10 ngày làm việc.

6. Dự án, công trình không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng vẫn phải thiết kế bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy nhưng không bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

7. Nội dung thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án thiết kế quy hoạch phải theo đúng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định này; đối với thiết kế công trình phải theo đúng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định này.

Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt dự án và cấp giấy phép xây dựng.

8. Bộ Công an quy định về phân cấp thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn nội dung và trình tự thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

9. Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công an quy định việc thu và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới.

[/expander_maker]

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc về thiết kế phòng cháy chữa cháy:

[expander_maker id=”3″]

QCVN 06:2020 Quy chuẩn về An toàn cháy cho nhà và công trình.

QCVN 02:2020 Quy chuẩn về trạm bơm phòng cháy.

TCVN 2622:1995 Tiêu chuẩn về thiết kế PCCC cho nhà và công trình, lối thoát nạn, đường thoát nạn

TCVN 3890:2009 Tiêu chuẩn về trang thiết bị PCCC, các quy định lắp đặt, thiết kế.

TCVN 4513:1988 Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy bên trong nhà.

TCVN 4756:1989 Tiêu chuẩn về  nối đất thiết bị điện.

TCVN 5738:2001 Tiêu chuẩn về hệ thống báo cháy tự động

TCVN 6160:1996 Tiêu chuẩn về phòng cháy nhà cao tầng

TCVN 6161:1996 Tiêu chuẩn về phòng cháy chợ và trung tâm thương mại

. . . và còn nhiều tiêu chuẩn khác.

[/expander_maker]

Phần mềm thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Bản vẽ thiết kế phòng cháy chữa cháy là bản vẽ kỹ thuật, vì vậy cần sự chính xác cao trong thiết kế. Các bản theo tiêu chuẩn, được quy định với kích thước khác nhau như với khổ giấy A3, A2 và có tỷ lệ 1/00, 1/500,… Để đảm bảo độ chính xác cũng như theo đúng quy định thì người thiết kế phòng cháy chữa cháy thường dùng Phần mềm AutoCad để vẽ bản vẽ phòng cháy chữa cháy.

Bản vẽ thiết kế PCCC

Ưu điểm, phần mềm autocad là phần mềm thông dụng trong lĩnh vực thiết kế bản vẽ kỹ thuật. Các công cụ hỗ trợ trong phần mềm này sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà thiết kế phòng cháy chữa cháy, với các câu lệnh và hộp thoại việc vẽ những chi tiết phức tạp trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thể hiện rõ được bản vẽ phòng cháy và chữa cháy trên mặt bằng hình vẽ công trình.

Nhược điểm, để vẽ được bản vẽ kỹ thuật đòi hỏi người thiết kế phải học kiến thức vẽ thiết kế phòng cháy chữa cháy không hề nhỏ, cùng với các câu lệnh, khả năng đọc bản vẽ và thao tác nhanh nhẹn. Một trong các yếu tố khác quyết định là khả năng tư duy của người thiết kế có thể hoàn thiện bản vẽ với cách nhanh nhất.

Hiện tại, các phần mềm Autocad là phần mềm tính phí, với nhiều phiên bản khác nhau được đặt tên theo từng năm như: autocad 2007, autocad 2010, autocad 2015,… Nhưng thông dụng nhất là 2007 và 2015. Nhưng các bạn có thể dễ dàng tìm được bản tải ở trên mạng hoặc cài đặt thông qua các cửa hàng máy tính.

Thuyết minh bản vẽ thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thuyết minh bản vẽ thiết kế phòng cháy chữa cháy thường nằm trong bộ hồ sơ bản vẽ phòng cháy chữa cháy. Nhằm thể hiện nguyên lý hoạt động và mục đích của người thiết kế phòng cháy chữa cháy. Nguyên lý làm việc của từng hệ thống thường được ghi ở các khung khác nhau như: hệ thống báo cháy, hệ thống bơm, hệ thống sprinkler,…

Trên bản bản vẽ thuyết minh, người thiết kế phòng cháy chữa cháy sẽ thường phải đưa ra các bản vẽ chi tiết thiết bị, cơ cấu lắp đặt,… Bản vẽ thuyết minh chính xác cần có những kỹ sư thiết kế phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, để thể hiện rõ và cụ thể các thông số bên trong hệ thống, cũng như các thông số đã tính toán trong thiết kế phòng cháy chữa cháy.

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy
Thuyết minh phòng cháy chữa cháy

Tư vấn thiết kế Phòng cháy chữa cháy

Việc tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy sẽ được bên đại diện công ty tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy thực hiện. Việt tư vấn giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các quy định phòng cháy và các thiết kế phòng cháy chữa cháy phù hợp nhất.

pctambaoan3

Tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy là bước đầu tiên cần thực hiện đối với việc thi công phòng cháy chữa cháy. Từ các tư vấn từ bên chuyên lĩnh vực phòng cháy, cá nhân, doanh nghiệp có phương án lắp đặt hệ thống chữa cháy vừa hiệu quả nhưng lại tiết kiệm nhất, đặc biệt sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy.

Chúng tôi với những kỹ sư Phòng cháy chữa cháy nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Đã tư vấn cho nhiều công trình và hoàn thiện hồ sơ trong thời gian ngắn nhất. Với tên tuổi không nhỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chúng tôi đảm bảo hoàn thiện thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình quý khách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hotline tư vấn: 0909.295.112.

Công ty thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy Bảo An, với đội ngũ chuyên nghiệp, các chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp cùng với các kỹ sư phòng cháy nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi nhận được lòng tin của quý khách và hoàn thiện thiết kế phòng cháy chữa cháy cho nhiều nhà và công trình khác nhạu.

Chúng tôi đã hoàn thiện hàng trăm công trình lớn nhỏ, từ các trường học, nhà trọ đến các chung cư, nhà cao tầng, trạm điện, xưởng sản xuất hàng nghìn mét vuông. Với khẩu hiệu lấy Uy tín làm sức mạnh, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện hơn để làm hài lòng quý khách hàng.

Tư vấn nhiệt tình, đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, nhân viên năng động – Đem lại An toàn Phòng Cháy Chữa Cháy đến toàn công trình. Liên hệ ngay với chúng tôi! Hotline: 0909.295.112.

Tư vấn về dịch vụ PCCC
Tư vấn về dịch vụ PCCC

>>>Xem thêm các dịch vụ tư vấn các thủ tục PCCC>>>

– Tư vấn thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy – các quy định về thẩm duyệt PCCC.

Mọi chi tiết liên hệ

  • CÔNG TY TNHH TÂM BẢO AN
  • MST: 0313800188
  • Địa chỉ: Số 71/13 Liên Khu 5-11-12, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  • VPGD: Số 91 đường số 3 KDC Hồng Long, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  • Hotline: 02866.818.660 – 0902.306.114
  • Email: tambaoanpccc@gmail.com
Xem thêm:   Thẩm duyệt PCCC - Phòng cháy chữa cháy Tâm Bảo An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *