Bình điều áp 300 lít

10.500.000

model :Varem 300 lít.

Dung lượng thể tích: 300 lít.

Áp lực áp suất bình : 10 bar, 16 bar.

Màu bình : màu đỏ.

Kiểu bình : Bình dạng đứng.

Danh mục: