Phụ kiện bình chữa cháy có những gì?

Phụ kiện bình chữa cháy có những gì? Phụ kiện bình chữa cháy là những...