Nút nhấn khẩn vuông reset được

Nút nhấn khẩn vuông reset được

Model: AH-0817
– Loại không có nắp chụp bảo vệ
– Vật liệu nhựa chống cháy, chất lượng tốt